Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2018-06-19

Imieniny: Gerwazego, Protazego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 684656
  • Do końca roku: 195 dni
  • Do wakacji: 3 dni

Ogródek meteorologiczny przy Gimnazjum nr 5

 W tym roku szkolnym miłośnicy meteorologii skupieni wokół Programu GLOBE prowadzą badania w szkolnym ogródku meteorologicznym. Jest to poletko z klatką meteorologiczną. Klatka meteorologiczna - obiekt służący do zabezpieczenia przyrządów niezbędnych do wykonywania pomiarów meteorologicznych przed bezpośrednim działaniem zjawisk atmosferycznych. Wymiary klatki to 50cm/50cm/75cm, dno z 3 desek (środkowa nieco wyżej - w celu zapewnienia przewiewności klatki, a tym samym dokładności pomiarów), ścianki z tzw. żaluzji, kolor biały, dach pochylony w stronę południową, w suficie otwory wentylacyjne, drzwiczki od strony północnej; wewnątrz przyrządy pomiarowe (termometry: zwykły, minimalny i maksymalny, termograf i psychrometr ). W ogródku meteorologicznym ustawione są też deszczomierz i wiatromierz. Pomiaru ciśnienia atmosferycznego dokonuje się natomiast barometrem Ponieważ ciśnienie atmosferyczne występujące na danym obszarze jest jednakowe w budynkach i poza nimi, dlatego barometry umieszcza się w pomieszczeniach

 

 

 

Termometr minimalno- maksymalny

Termometr wskazuje minimalną i maksymalną temperaturę powietrza. Zakres od -38 do +500C.

 

 

Termograf - przyrząd mierzący temperaturę i rejestrującymi jej przebieg w funkcji czasu. Nasz termograf mierzy i zapisuje temperaturę z 1 tygodnia.

 

 

Psychrometr Augusta składa się z dwóch termometrów stacyjnych ustawionych pionowo na statywie w klatce meteorologicznej. Pierwszy z nich, tzw. termometr suchy wskazuje temperaturę powietrza w chwili pomiaru. Receptor drugiego takiego samego termometru (termometr mokry albo zwilżony) jest owinięty w batystem i zanurzony jest w naczyniu z wodą destylowaną. Woda parująca z tkaniny odbiera mu ciepło, wskutek czego termometr zwilżony wskazuje z reguły niższą temperaturę niż termometr suchy. Im mniej pary wodnej w powietrzu, tym silniejsze jest parowanie i tym większa różnica wskazań obu termometrów. Różnica wskazań tych termometrów (różnica psychrometryczna) pozwala za pomocą tablic psychrometrycznych określić parametry wilgotności powietrza - wartość aktualnego ciśnienia pary wodnej, wilgotność względną, niedosyt wilgotności powietrza i temperaturę punktu rosy.

 

Deszczomierz Hellmanna jest to najprostszy przyrząd do pomiaru opadów.  Opady zbierające się w naczyniu dostają się do zbiornika przez lejek. W określonych terminach zbiornik zostaje wyjęty, a nagromadzona woda zostaje przelana do menzurki; odczyty są dokonywane z dokładnością do 0,01 mm. Standardowo deszczomierz umieszcza się na wysokości 1 m nad ziemią. Deszczomierzem można zmierzyć wielkość opadu śniegu, ale najpierw należy go stopić.

         

Wiatromierz Wilda  należy do najprostszych przyrządów służących do pomiaru kierunków i prędkości wiatru. Chwilowe położenia jego wskaźników odpowiadają chwilowym kierunkom i prędkościom wiatru. Kierunek wiatru to strona horyzontu, z której on wieje. Dla uzyskania średnich wartości za przyjęty czas obserwator ustala wzrokowo średnie położenie wskaźników przyrządu.

 

Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Ponieważ ciśnienie atmosferyczne występujące na danym obszarze jest jednakowe w budynkach i poza nimi, dlatego barometry umieszcza się w pomieszczeniach

 

Codziennie między godziną 10.30 a 12.30 odczytujemy z odpowiednich przyrządów temperaturę powietrza aktualną, max. i min. ; ciśnienie atmosferyczne; wilgotność powietrza; prędkość i kierunek wiatru oraz wielkość opadu atmosferycznego (jeśli wystąpiły opad) i mierzymy jego pH  
Następnie rozpoznajemy rodzaje chmur, stopień zachmurzenia nieba i smugi kondensacyjne.

Wg klasyfikacji Programu GLOBE wyróżnia się dziesięć rodzajów chmur:                          

Piętro wysokie – Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus,
Piętro średnie – Altostratus, Altocumulus,
Piętro niskie – Stratus, Stratocumulus, Nimbostratus,
Chmury o rozciągłości pionowej – Cumulus, Cumulonimbus.
 
Wyniki badań umieszczamy na amerykańskiej stronie Programu GLOBE.  

Co miesiąc analizujemy dane i wyciągamy wnioski.

Spotykamy się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 13.25- 14.15 

Wszystkich miłośników meteorologii zapraszamy.

http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=1289

                                                                                                       Opiekun: Agnieszka Maślach