Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2018-05-22

Imieniny: Emila, Neleny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 664492
  • Do końca roku: 223 dni
  • Do wakacji: 31 dni
Jesteś tutaj: Start / Nasze Miasto / Historia

Historia

HISTORIA MIASTA STALOWA  WOLA

 

Stalowa Wola jest miastem powstałym na gruntach wsi Pławo, położonej nad Sanem. Pierwsze historyczne wzmianki na jej temat pochodzą z I poł. XV wieku. Legenda mówi, że pewnego razu na stromym lewym brzegu Sanu, prawdopodobnie 700 lat temu, wiosną, kiedy wody wezbranej rzeki utworzyły zator, wylądował flisak. Musiał przeczekać kilka dni w suchym miejscu, jako że dalej San rozlewał się szeroko wśród nizinnych łąk. Zbudował tu szałas i z jakiegoś powodu nie popłynął dalej. Został, wycinał sosny i spławiał je rzeką. Mieszkańcy wioski Pławo trudnili się myślistwem, rybołówstwem, uprawą roli. Ale głównym ich zajęciem było wycinanie puszczańskich drzew z przeznaczeniem do wypalania węgla drzewnego i rudy w okolicznych kuźniach, a przede wszystkim flisactwo. Kroniki i inne dokumenty mówią, że już w XIV wieku istniały na tym terenie osadnicze wsie puszczańskie. W pobliskim Przyszowie znajdował się dwór łowiecki króla Władysława Jagiełły, zbudowany przed 1358 rokiem przez Kazimierza Wielkiego. W końcu XV wieku Pławo było wsią królewską. Jan Długosz w swoim "Liber Beneficiorum" podaje, że królewska wieś Pław posiadała w końcu XV wieku łany kmiece i sołtysie oraz karczmę z rolą i zagrodą. Pławo liczyło wówczas 17 osadników, 2 komorników z bydłem, 2 rzemieślników, dwóch biednych komorników, 5 osadników sołtysich i 2 myśliwych. W czasie "potopu" szwedzkiego w roku 1656, widły Wisły i Sanu stały się miejscem bitwy wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego z wojskami króla Karola Gustawa.

W czasie I-go rozbioru Polski w 1772 r. królewska wieś Pławo weszła w klucz niżański dóbr koronnych, należącego do skarbu austriackiego. W latach 1837-1867 dobra te stanowiły prywatną własność baronów Richenbachów. Następnie przeszły w ręce magnackiej rodziny Resinger. Podczas I wojny światowej dobra zostały sprzedane obszarnikowi Maksymilianowi Franckemu. Pławo liczyło wówczas 151 domów i 813 mieszkańców. W czasie I wojny światowej ludność pława przesiedlono w całości do Rozwadowa, ze względu na przewidywaną bitwę miedzy wojskami rosyjskimi i austriackimi.

Przełomowym momentem dla mieszkańców Pława było zatwierdzenie w 1937 roku planu Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowa Zakładów Południowych na terenach wsi. Głównym inicjatorem planu i autorem programu był ówczesny wicepremier i minister skarbu, budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. Przed wybuchem II wojny światowej powstała część zakładów oraz osiedla przyfabryczne nazwane Stalowa Wola. W latach okupacji w osiedlu i hucie działał ruch oporu. Za udział w konspiracji zginęło wielu mieszkańców. W sierpniu 1944 r. Stalowa Wola została wyzwolona, a w 1945 r. otrzymała prawa miejskie. W 1953 roku miasto zostało wydzielone jako odrębny powiat miejski. W 1973 przyłączono do niego Rozwadów a w 1977 - Charzewice. W latach powojennych rozpoczął się dynamiczny rozwój miasta. Powstały nowe osiedla, ulice, budynki użyteczności publicznej, wiele zakładów przemysłowych i usługowych, szkoły podstawowe, średnie i wyższe, baza kulturalna i sportowa.