Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2018-05-22

Imieniny: Emila, Neleny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 664530
  • Do końca roku: 223 dni
  • Do wakacji: 31 dni
Jesteś tutaj: Start / Nasze Miasto / Położenie

Położenie

POŁOŻENIE MIASTA STALOWA WOLA

 

 

 Stalowa Wola znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, w północnej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Doliny Dolnego Sanu, na lewym brzegu rzeki. Miasto jest siedzibą powiatu stalowowolskiego, położonego w północnej części województwa podkarpackiego. Położenie matematyczne Stalowej Woli wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 50º34' szerokości geograficznej północnej i 22º03' długości geograficznej wschodniej.

 

Ukształtowanie powierzchni

Kotlina Sandomierska to największy makroregion Północnego Podkarpacia, położony pomiędzy brzegiem Karpat na południu a Wyżyną Małopolską i Roztoczem na północy . Pod względem geologicznym jest to zapadlisko przedkarpackie wypełnione osadami neogenu. Obszar zapadliska cechuje dziś rzeźba niskich pogórzy i nizin. Szerokie doliny rzeczne rozczłonkowują dno kotliny na szereg mniejszych fizycznogeograficznych regionów. Na pograniczu dwóch położona jest Stalowa Wola. Pierwszy to Równina Tarnobrzeska rozciągająca się pomiędzy dolinami Wisły i na Sanu. Budują ją piaski rzeczne, na których rozwinęły się wydmy osiągające nawet 30 m wysokości, a w podłożu zalegają utwory mioceńskie z pogipsową serią siarkonośną. Zachowały się tutaj resztki Puszczy Sandomierskiej. Drugim jest Dolina Dolnego Sanu, która tworzy szerokie obniżenie erozyjne. Dno doliny leży 20-30 m poniżej dna dzisiejszego, zbudowanego z osadów rzecznych a sama dolina składa się z szeregu terasów akumulacyjnych. San przepływa przez teren Stalowej Woli na odcinku 8 km i płynie po swym terasie zalewowym tworząc liczne meandry. W obrębie tej terasy zachowały się starorzecza świadczące o częstych zmianach koryta rzeki.

 

Klimat

Obszar miasta Stalowa Wola znajduje się w sandomierskim regionie klimatycznym. Charakteryzuje się on przewagą wpływów kontynentalnych oraz sąsiednich gór i wyżyn. Charakteryzuje się on dużą ilością dni pogodnych, długim latem i okresem wegetacyjnym. Klimat miejscowy determinowany jest ponadto warunkami miejscowymi, a szczególnie układem doliny Sanu i większych kompleksów leśnych, zabudową miejską oraz przemysłowymi i komunalnymi emisjami różnych substancji do atmosfery. Wynikające z tego najważniejsze, mające bezpośredni wpływ na warunki środowiskowe zjawiska, to nawietrzanie miasta z kierunków południowych i północnych (a więc z rejonów szczególnie zagrożonych ekologicznie) oraz skłonność do inwersji pogodowych w dolinie Sanu (lokalne zastoiska chłodu).

Średnie temperatury powietrza, charakterystyczne dla tego obszaru, w styczniu wynoszą ok. -40ºC, a w lipcu ok. 18,50ºC. Średnie roczne opady wynoszą od 700 do 800 mm, stwarzając korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa w tym regionie. Dodatkowym elementem świadczącym o dobrych warunkach dla rozwoju rolnictwa jest długi okres wegetacyjny. W regionie tym waha się on od 210 - 220 dni ze średnią temperaturą dobową powyżej +50ºC.